ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน  (อ่าน 3 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

12-10-2018 , 07:33:15
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 57872
 • เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด

โหลดแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน


 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการศึกษาเอกชน
  - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  - พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  - พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
  - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  - แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
  - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
  - หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
  - การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
  - แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
  - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  - แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  - แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  - แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร
  - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
  - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
  - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
  - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน
เข้าดูยูทูบสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน
เข้าดูเว็บที่นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน


 


คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน

Tags : แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการศึกษาเอกชน