ผู้เขียน หัวข้อ: บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย โซล่าเซลล์ราคาถูก โทร/Line : 0949564965  (อ่าน 8 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

11-01-2017 , 20:54:14
  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 149
    • ดูรายละเอียด

ช่างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solarcell)

อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  โซล่าเซลล์ราคาถูก คุณภาพมาตรฐาน 
วิธีการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์  พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นชาร์จเจอร์ อินเวอร์เตอร์


 

แผงโซล่าเซลล์ คืออะไร?
      แผงโซล่าเซลล์ (Solar panel หรือ Photovoltaics) คือ การนำเอา โซล่าเซลล์
จำนวนหลายๆเซลล์ มาต่อวงจรรวมกัน อยู่ในแผงเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและ
จ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 
วิธีการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์        

ผลึกซิลิคอน Crystalline Silicon (c-Si) คืออะไร?
   
ในทุกวันนี้ เกือบ 90% ของแผงโซล่าเซลล์ นั้นทำมาจาก ซิลิคอน (Silicon) ซึ่งซิลิคอนนี้อาจจะ
อยู่ในรูปต่างๆกันไป และ 95% ของแผงโซล่าเซลล์ ที่มีใช้ตามบ้านเรือนนั้น เป็นซิลิคอนที่อยู่ในรูป
ของผลึกซิลิคอน หรือ crystalline Silicon ด้วยคุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีแล้ว ซิลิคอน
ที่มีความบริสุทธิ์กว่า จะมีโมเลกุลจัดเรียงตัวดีและเป็นระเบียบกว่า และทำให้มีคุณสมบัติในการเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า นั่นเอง
   ดังนั้น ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ จึงขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของซิลิคอน แต่กระบวน
การที่จะทำให้ซิลิคอนมีความบริสุทธิ์นั้นยุ่งยาก มีขั้นตอนที่ซับซ้อน และมีต้นทุนสูงประสิทธิภาพ
ของแผงโซล่าเซลล์ จึงไม่ใช่สิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึง แต่อาจเป็นเรื่องของราคาต้นทุน ความคุ้มค่า
ในการลงทุนหรือจุดคืนทุน ประสิทธิภาพต่อพื้นที่ และขนาดพื้นที่ที่มีอยู่
   ผลึกซิลิคอนใน แผงโซล่าเซลล์ มี 2 รูปแบบหลักๆ ได้แก่ ผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว หรือโมโน
คริสตัลไลน์ ซิลิคอน (monocrystalline Silicon)และผลึกซิลิคอนเชิงผสม หรือโพลี คริสตัลไลน์
ซิลิคอน (polycrystalline Silicon)
       
ข้อดี ของ แผงโซล่าเซลล์ ชนิดโมโนคริสตัลไลน์
   แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผลิตมาจาก ซิลิคอนเกรดดีที่สุด
โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20%
       แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่สูงสุด เพราะว่าให้กำลังสูงจึงต้องการ
พื้นที่น้อยที่สุดในการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ชนิดนี้ โมโนคริสตัลไลน์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกือบ4เท่า
ของชนิด ฟิล์มบางหรือ thin film
      แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด โดยเฉลี่ยประมาณ 25ปีขึ้นไป
       แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากว่าชนิด โพลีคริสตัลไลน์ เมื่ออยู่ใน
ภาวะแสงน้อย
   
ข้อเสีย ของแผงโซล่าเซลล์ ชนิดโมโนคริสตัลไลน์

   แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ เป็นชนิดที่มีราคาแพงที่สุด ในบางครั้งการติดตั้งด้วย แผงโซล่า
เซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ หรือชนิด thin film อาจมีความคุ้มค่ามากกว่า
       ถ้าหาก แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ มีความสกปรกหรือถูกบังแสงในบางส่วนของแผง อาจ
ทำให้วงจรหรือ inverter ไหม้ได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดโวลต์สูงเกินไป

แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)
ข้อดี ของ แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์
   แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน จึงใช้ปริมาณซิลิคอน
ในการผลิตน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ ชนิด โมโนคริสตัลไลน์
       แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ในที่อุณหภูมิสูง ดีกว่า ชนิดโมโน
คริสตัลไลน์ เล็กน้อย
       แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับ ชนิด โมโนคริสตัลไลน์

ข้อเสีย ของ แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์
   แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16%ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ
ชนิดโมโนคริสตัลไลน์
       แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำกว่า ชนิด โมโนคริสตัลไลน์
       แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ มีสีน้ำเงิน ทำให้บางครั้งอาจดูไม่สวยงาม เมื่อเทียบกับ
ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ และชนิด thin film ที่มีสีเข้ม เข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น หลังคาบ้านได้ดีกว่า

แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells) 
(แผงโซล่าเซลล์ อะมอร์ฟัส เป็นหนึ่งในหลายชนิด ของแบบฟิล์มบาง)
   
หลักการโดยทั่วไปของการผลิต โซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cell, TFSC) คือ
การนำเอาสารที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงเป็นกระแสไฟฟ้า มาฉาบเป็นฟิล์มหรือชั้นบางๆ ซ้อนกัน
หลายๆชั้น จึงเรียก โซล่าเซลล์ชนิดนี้ว่า ฟิล์มบางหรือthin film ซึ่งสารฉาบที่ว่านี้มีด้วยกันหลายชนิด
ชื่อเรียกของ แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบางจึงแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุที่นำมาใช้ ได้แก่
อะมอร์ฟัส Amorphous silicon (a-Si),Cadmium telluride (CdTe),Copper indium
gallium selenide (CIS/CIGS) และ Organic photovoltaic cells (OPC)

   ด้านประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบางนั้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 7-13%ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาทำเป็นฟิล์มฉาบ แต่สำหรับบ้านเรือนโดยทั่วไปแล้ว มีเพียงประมาณ 5%
เท่านั้นที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ที่เป็นแบบชนิดฟิล์มบาง
       
ข้อดี ของ แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง
    แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง มีราคาถูกกว่า เพราะสามารถผลิตจำนวนมากได้ง่ายกว่า ชนิดผลึก
ซิลิคอนในที่อากาศร้อนมากๆ แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง มีผลกระทบน้อยกว่า  ไม่มีปัญหาเรื่อง
เมื่อแผงสกปรกแล้วจะทำให้วงจรไหม้ ถ้าคุณมีที่เหลือเฟือ แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง

ข้อเสีย ของ แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง
    - แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง มีประสิทธิภาพต่ำ
    - แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำ
    - สิ้นเปลืองค่าโครงสร้างและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟ
    - ไม่เหมาะนำมาใช้ตามหลังคาบ้าน เพราะมีพื้นที่จำกัด
    - การรับประกันสั้นกว่าชนิด ผลึกซิลิคอน

อ้างอิงข้อมูลจาก โซลาเซลล์ไทย.com,http://www.solarztook.com/

       แล้วจะเลือกแผงโซล่าเซลล์แบบไหนดี แบบไหนถึงจะดีที่สุด?
คุ้มค่า คุ้มราคา คุ้มกับเงินที่คุณจะต้องจ่ายออกไป แล้วยังต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์มากที่สุดด้วย?
ซึ่ง แผงโซล่าเซลล์ ในท้องตลาดทั่วไปก็มีมากมายหลากหลาย ทั้งชนิด โมโน, โพลี, อะมอร์ฟัส,
thin film ,แคดเมี่ยม แทลูลายด์ แล้วก็อะไรอีกเยอะแยะ ฯลฯ 

ติดตามผลงานได้ที่นี่ คลิก !!!

   ทางเรามีบริการรับออกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์ บนหลังคา CPAC สำหรับบ้านพักอาศัย ขนาด
1-10kWp ซึ่งจำหน่ายและออกแบบติดตั้งให้กับโครงการในประเทศไทย แล้วกว่า 100 โครงการ

พร้อมทั้งอินเวอร์เตอร์มาตราฐานสูง ราคาตรงจากโรงงาน ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์  โซล่าชาร์จเจอร์
โซล่าอินเวอร์เตอร์ เครื่องวัดพลังงานแสง เครื่องวัดแบตเตอรี่ โคมไฟโซล่าเซล์ ฯลฯ ราคาโรงงาน

***  จัดส่งทั่วประเทศ !!! การมอนิเตอร์การทำงานของระบบ